Zateplovanie Belgicko

  • 01_stena_pred_zateplenim
  • 02_zateplovanie
  • 03_nalepenie_izolantu_kotvenie
  • 04_zakotvenie_eps
  • 055_stena_po_armovani
  • 05_armovanie_steny
  • 06_penetrovanie
  • 07_stav_po_penetracii
  • 08_farba