Zateplovanie Považský Chlmec

  • 01_stav_pred_zateplenim
  • 02_nabijanie_obkladu
  • 03_zateplenie_arkiera

  • 04_zateplovanie_stien
  • 05_po_kotveni
  • 06_lepenie_špaliet_styrodurom

  • 07_armovanie
  • 08_arkier vo farbe
  • 09_final